Dosign
Werktuigbouwkundige installatietechniek

Onder de werktuigbouwkundige installatietechniek verstaan we werktuigbouwkundige installaties m.b.t. verwarming, koeling, reiniging, luchtvochtigheid, ventilatie en brandbescherming. Je vindt deze installaties in kantoorgebouwen, ziekenhuizen, tunnels en de industrie. Deze richting staat de laatste jaren erg in de belangstelling in verband met het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Bij het engineeren van een klimaatsysteem (verwarming/koeling) is het van belang hoe een constructie er zowel van binnen als van buiten uitziet. De bouwkundige aspecten hebben namelijk invloed op de hoeveelheid vocht, licht, warmte en lucht in een gebouw of andere constructie. Op basis van deze vier bouwfysische aspecten aanwezig wordt een klimaatsysteem ontwikkeld dat hier zo goed mogelijk op aangepast is. Voor het klimaatsysteem moeten diverse berekeningen gemaakt worden. Dit om de juiste hoeveelheid lucht, warmte en koeling te bepalen en daarnaast ook de snelheid en het geluid ervan. Verder is het van belang hoe het systeem in het gebouw wordt ingepast. Denk daarbij aan het bepalen van de plaats van de materialen die worden gebruikt, zoals ventilatiekanalen, verwarmingssystemen en de luchtbehandeling kasten die het systeem voeden. Hoe het systeem uiteindelijk gaat lopen is vaak een compromis tussen de bouwkundige aspecten van een gebouw en de efficiëntie van een systeem.

De werktuigbouwkundige installatietechniek is de laatste jaren aan sterke verandering onderhevig. Dit wordt met name veroorzaakt door de wens en noodzaak om energie te sparen en CO2-uitstoot te verminderen. Vanuit deze doelstellingen worden allerlei nieuwe, alternatieve technologieën toegepast, zoals wind- en zonne-energie, aardwarmtesystemen etc.

De meest actuele ontwikkeling in de sector is het optimaliseren van de ventilatie van een gebouw om Covid 19 besmetting te voorkomen.

Enkele functies in de installatietechniek op hbo-niveau:

Projectmanager Installatietechniek

  • Verantwoordelijk voor één of meerdere projecten en aansturing van het gehele project, van moment van opdracht tot oplevering;

  • Contact onderhouden met de opdrachtgever, engineeringafdeling en de installatieafdeling;

  • Het (mede) oplossen van eventuele problemen tijdens het ontwerp of de bouwfase.

  • Belangrijke aspect is eveneens controle op de kwaliteit, voortgang en budget.

    Engineer/Techniker Installatietechniek

  • Ontwerpen en berekenen van de installaties;

  • Het ontwerp omvat onder andere de berekeningen voor verwarming en koeling (transmissie en koellastberekeningen) en het bepalen van de toe te passen componenten;

  • Complexere ontwerptekeningen maken, zoals de ketelhuisopstelling.

  • Leiding geven aan één of meer tekenaars.

De deeltijd variant van WTB wordt aangeboden in samenwerking met erkende hogescholen en Dosign. De deeltijd opleiding WTB volg je op de hogeschool en het werken doe je bij een bedrijf in de techniek.

Solliciteer direct voor Werktuigbouwkunde - installatietechniek

Dosign heeft een privacy policy voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Informatie hierover is te vinden in het privacy statement