Dosign
Meet- en Regeltechniek

Eén van de specialisaties binnen de elektrotechniek is de meet- en regeltechniek. Daarbij komt het er eenvoudig gezegd op neer je aan de ene kant iets meet en dat je vervolgens met dat meetsignaal iets aanstuurt. Je zult begrijpen dat in de steeds verdergaande automatisering van installaties deze discipline een belangrijke rol speelt. Onderstaand vind je wat voorbeelden van toepassingen

De utiliteitsbouw
Denk bijvoorbeeld aan het meten van de luchtkwaliteit, temperatuur of de luchtvochtigheid in een ziekenhuis (vandaag de dag met de Covid 19 een hot topic).  De verzamelde informatie wordt vervolgens doorgezonden naar een computer die die klimaatinstallatie aanstuurt. Hier vindt de ‘regeling’ plaats, die ervoor zorgt dat deze installatie harder gaat koelen, ventileren of juist verwarmen.

De industrie
Denk bijvoorbeeld aan het meten en regelen van goederen of vloeistofstromen en het vervolgens regelen van motoren of pompen. In zijn eenvoudigste vorm gebeurt het regelen door een regelaar die een ingestelde waarde (setpoint) vergelijkt met een in het proces gemeten waarde. Een volgende stap is dan corrigerende waarde uitsturen naar het corrigerend orgaan, bijvoorbeeld een regelklep. Regelaars kunnen elektronisch, pneumatisch, mechanisch en hydraulisch zijn uitgevoerd. In de Olie & Gas industrie en (petro)chemische industrie noemt men deze meet- en regelsystemen doorgaans instrumentatie.

Enkele functies in de Meet- en Regeltechniek op hbo-niveau:

Instrument Engineer

  • Bepalen toe te passen meet- en regelsystemen (instrumentatie);

  • Een (basis)ontwerp maken voor bovengenoemde toepassing;

  • Werkt aan de hand van informatie van de afdeling die een basisontwerp van een fabriek of installatie heeft gemaakt. Bijvoorbeeld een afdeling Process Engineering;

  • Beschikt over zeer goede kennis van de verkrijgbare instrumenten en hun toepassingsgebied.

Engineer Meet & Regeltechniek in gebouwen

  • Bepalen toe te passen meet- en regelsystemen;

  • Een (basis)ontwerp maken voor bovengenoemde toepassing rekening houdend met de eisen die aan het gebouw worden gesteld. Een ziekenhuis bijvoorbeeld kent hele andere eisen als een kantoorgebouw

  • In een ziekenhuis worden bijvoorbeeld hoge eisen gesteld aan de luchtkwaliteit i.v.m. bacteriën etc. Deze eisen bepalen in hoge mate de nauwkeurigheid van de sensors van de meet- & regelsystemen.

  • Een goede kennis van de verkrijgbare meet- & regelsystemen en hun toepassingsgebied is ook hier een must.

De deeltijd variant van Elektrotechniek wordt aangeboden in samenwerking met erkende hogescholen en Dosign. De deeltijd opleiding elektrotechniek volg je op de hogeschool en het werken doe je bij een bedrijf in de techniek.

Direct solliciteren voor Elektrotechniek - Meet- en Regeltechniek

Dosign heeft een privacy policy voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Informatie hierover is te vinden in het privacy statement